24 09 2020

Çankırı nüfusu eriyor

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre Çankırı nüfusu bir önceki yıla göre 20 bin 573 kişi azaldı. Çankırı nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 81. sırada bulunmaktadır.

06082019/5siteee.jpg

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Çankırı nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 195 bin 789 kişi oldu. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

“5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu gereğince; 2007 yılında ülke genelindeki tüm adresler Ulusal Adres Veri Tabanı'na kaydedilerek ülke sınırları içinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşadıkları yerleşim yeri ayrıntısındaki adresleri T.C. kimlik numarası ile eşleştirilerek Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmuş ve sistem İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne (NVİGM) devredilmiştir. Bu sistemle, 2008 yılı başından itibaren Kurumumuz tarafından her yılın başında bir önceki yılın nüfusu açıklanmaktadır. Ülkemizdeki adres değişiklikleri belediye ve il özel idareleri tarafından, ikamet adres değişiklikleri ise kişilerin beyanlarına dayalı olarak NVİGM tarafından güncellenmektedir.

Yerleşim yerlerine (il, ilçe, belde, köy) göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Yasası'nın 8. ve 11. maddeleri ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı'nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; Çankırı nüfusu 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 195 789 kişi oldu.

Çankırı'da ikamet eden nüfus 2019 yılında, bir önceki yıla göre 20 573 kişi azaldı. Erkek nüfusun oranı %50,4 (98 683kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,6 (97 106 kişi) olarak gerçekleşti. Çankırı nüfus büyüklüğü bakımından 81 il içerisinde 75. sıradadır. Yıllık nüfus artış hızı 2018 yılında ‰150,8 iken, 2019 yılında ‰-99,9 ‘a geriledi. Çankırı nüfus artış hızı bakımından 81 il içerisinde 81. sırada bulunmaktadır. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2018 yılında %61,1 iken, bu oran 2019 yılında %69 olarak gerçekleşti.

Çankırı nüfusunun %50'sinin ikamet ettiği Merkez ilçe, 97 882 kişi ile en çok nüfusa sahip ilçe oldu. Bunu sırasıyla takip eden ilçeler; %8,6 ile (16 792 kişi) Çerkeş, %7,2 ile (14 098 kişi) Ilgaz,  %6,1 ile (11 978 kişi) Orta (11 869 kişi) Şabanözü dür. Bayramören ilçesi ise 2 924 kişi ile en az nüfusa sahip ilçe oldu.

2018 yılına göre 1 ilçede de nüfus artışı görülürken,11 ilçede ise azalış görülmüştür. Çankırı'da 15-64 yaş grubunda bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı, 2018 yılına göre azalarak %66,1 (129 412 kişi) olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubundaki (0-14 yaş grubu) nüfusun oranı ise %17,7   (34 749 kişi) olarak gerçekleşti, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da %16,2 (31 628 kişi) olarak hesaplandı.

Çankırı'da kilometrekareye düşen kişi sayısı 26 kişi oldu. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılında 108 kişi oldu. Çankırı'da kilometrekareye düşen kişi sayısı ise 2019 yılında 26 kişi oldu.

 

 


 

ÇANKIRI

 

2019

2018

 

FARK

  

DEĞİŞİM ORANI (%)

  

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM

ŞEHİR

KÖY

TOPLAM

MERKEZ

 87 748

 10 134

 97 882

 84 331

 11 694

 96 025

 3 417

- 1 560

 1 857

4,05

-13,34

1,93

ATKARACALAR

 2 823

 2 711

 5 534

 3 008

 4 205

 7 213

-  185

- 1 494

- 1 679

-6,15

-35,53

-23,28

BAYRAMÖREN

  589

 2 335

 2 924

  869

 3 389

 4 258

-  280

- 1 054

- 1 334

-32,22

-31,10

-31,33

ÇERKEŞ

 9 206

 7 586

 16 792

 8 271

 10 423

 18 694

  935

- 2 837

- 1 902

11,30

-27,22

-10,17

ELDİVAN

 3 484

 2 976

 6 460

 3 213

 4 375

 7 588

  271

- 1 399

- 1 128

8,43

-31,98

-14,87

ILGAZ

 7 701

 6 397

 14 098

 7 713

 7 178

 14 891

-  12

-  781

-  793

-0,16

-10,88

-5,33

KIZILIRMAK

 2 161

 5 143

 7 304

 2 415

 5 805

 8 220

-  254

-  662

-  916

-10,52

-11,40

-11,14

KORGUN

 2 301

 2 325

 4 626

 2 277

 3 389

 5 666

  24

- 1 064

- 1 040

1,05

-31,40

-18,36

KURŞUNLU

 4 966

 3 500

 8 466

 4 815

 5 492

 10 307

  151

- 1 992

- 1 841

3,14

-36,27

-17,86

ORTA

 3 555

 8 423

 11 978

 4 015

 16 424

 20 439

-  460

- 8 001

- 8 461

-11,46

-48,72

-41,40

ŞABANÖZÜ

 8 643

 3 226

 11 869

 9 188

 4 892

 14 080

-  545

- 1 666

- 2 211

-5,93

-34,06

-15,70

YAPRAKLI

 1 963

 5 893

 7 856

 2 182

 6 799

 8 981

-  219

-  906

- 1 125

-10,04

-13,33

-12,53

TOPLAM

 135 140

 60 649

 195 789

 132 297

 84 065

 216 362

 2 843

- 23 416

- 20 573

2,15

-27,85

-9,51