Telefon
WhatsApp

Künye

BİZİM ÇANKIRI GAZETESİ İMTİYAZ SAHİBİ

ALİ KÖR

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HARUN SUNGUR

 

SAYFA SEKRETERİ

ZEHRA KÖR

 

MUHABİRLER

RAMAZAN SARICI

AHMET ERDOĞAN