23 09 2021

Künye

BİZİM ÇANKIRI GAZETESİ - İMTİYAZ SAHİBİ

ALİ KÖR

 

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

HARUN SUNGUR

 

MUHABİRLER

RAMAZAN SARICI

BÜNYAMİN AYHAN 

AHMET ERDOĞAN

 

bizimcankiri@hotmail.com

0506 753 87 31

0376 213 33 61