06 07 2022

Başkan Çıbık 'ret', AK Parti 'evet', MHP ' çekimser'

2022 OCAK/WhatsApp Image 2022-05-09 at 14.07.19 (1).jpeg

Daha önce İl Genel Meclisi tarafından 2 defa reddedilen ve Vali Abdullah Ayaz tarafından incelenmesi için geri gönderilen şehir planlayıcısı kadrosu ve taban maaşı konusu, meclis başkanı Mustafa Çıbık’ın ret, MHP grubunun çekimser ve AK Partili üyelerin kabul oyu sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

İl Genel Meclisi Mayıs ayı birleşimlerinin son toplantısında İl Özel İdaresinde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmakta olan personelin 2022 Yılı tavan ücretinin tespit edilmesi konusundaki 07.01.2022 tarih ve 14 sayılı kararın son fıkrasında yer alan kısmın yeniden görüşülmesine dair Valilik İdare ve Denetim Müdürlüğünün 09.03.2022 tarih ve 13492 sayılı yazı konusunda incelemesini tamamlayan Plan ve Bütçe komisyonuna ait rapor ele alındı.

Daha önce 2 kere ret edilen ve tekrar gündeme alınan konu hakkında bilgi veren Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Adem Tüysüz, “İl Özel İdaresinde Tam Zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılmakta olan 1 Şehir Plancısı sözleşmesinin görüşülmesi konusu İl Genel Meclisinin 08.04.2022 tarih ve 65 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyona havale edilmiş olup, incelemesini tamamlayan Komisyonca hazırlanan 15.04.2022 tarih ve 4 nolu rapor okundu.

Çankırı İl Özel İdaresi emrinde 2022 yılında tekrar çalıştırılacak toplam Şehir Plancısı 2022 yılı net tavan ücretinin, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36. maddesi ile 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde 4.253,40-TL olarak tespitine dair 15.04.2022 tarihli komisyon raporunun 17 kabul, 8 çekimser ve 1 red olmak üzere oy çokluğu ile kabulüne, gereği için İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne kararın bir örneğinden gönderilmesi karar verildi” dedi.

Tüysüz tarafından yapılan bilgilendirme sonrasında gündem maddesi 17 evet, 8 çekimser ve 1 ret oyla, oy çokluğuyla kabul edildi. Gerçekleştirilen oylamada, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık ret oyu kullandı.